Personvern

Retningslinjer for personvern

Vi har respekt og forsiktighet ved å behandle dine personopplysninger.
Vi benytter cookies på vår nettside og ved å bruke dette nettstedet samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.
For å kunne tilpasse informasjon og oppfølging individuelt, ber vi om firmanavn og kontaktinformasjon ved forespørsler via dette nettstedet.
Vi utleverer ikke denne informasjonen til andre.
Cookies er en standard internett-teknologi som de aller fleste nettsteder benytter.
Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Share This: