Hjemmeoppgaver. Rask skisse med penselmarker.

Undervisning 1

1)Tegn firkanter og fyll dem med streker ved hjelp av ulike grunnlegende metoder. Det er viktig i alle oppgaver å fylle firkantene med jevne linjer og streker! 2) Tegn to mønstre og fyll dem med streker som du har lært. Husk at det går tett strek etter løs strek. Skisser liker kontrast!

Undervisning 2

Tegn 10 planter (ikke så store) etter fotografier. Du trenger ikke å gjengi ett objekt nøyaktig og pent på hele arket. Tegn flere objekter på arket. Fotografiene er små for at du ikke skal henge deg opp i detaljer, men oppfatte helheten med ett blikk. Tegn det generelle inntrykket du får av objektet uten detaljer!

       

Undervisning 3

Tegn 10 mennesker (ikke så store) etter fotografier. Du trenger ikke å gjengi ett objekt nøyaktig og pent på hele arket. Tegn flere objekter på arket. Fotografiene er små for at du ikke skal henge deg opp i detaljer, men oppfatte helheten med ett blikk. Tegn det generelle inntrykket du får av objektet uten detaljer!

      

 

Undervisning 4

Teorien om tre sjikt eller lag. Første lag.

Tegn første lag, et tre med formdannende streker, uten kontur (4 skisser).

   

Undervisning – 5

Figur av mennesker med liner M.

Tegn 15 figurer av mennesker med liner M. Figurene bør ikke være så store og uten detaljer, plasser noen stykker per ark. Bruk formdannende strek uten mange detaljer. Lykke til med skissene!

Ps: Bruk gjerne fotobilder fra hjemmeoppgaven – Undervisning 3 også!

Undervisning – 6 Andre lag. Komposisjonen.

  1. Tegn mennesker med formdannende strek
  2. Tegn mennesker i andre lag på skissen med treet, uten mange detaljer. Bruk liner M!

Undervisning 7. Tredje lag. Liner S

1)Se på nett objekter: gatelykt, busker, trær, plen, bygninger. Tegn objekter (et ark for hver objekt) for tredje lag ved å bruke en liner S. Dere skal formidle et generelt inntrykk.Ta ikke med detaljer og tegn linjer slurvete.

2)Finn 10 ulike fotobilder på nett og tegn dem slik at det passer i tredje lag. Tegn skisser med liner S, 2-4 skisser på et ark. Legg de 10 bildene ut i gruppa på Fb! Jeg venter på dine skisser!

Eksempler for å tegne objekter.

 

Undervisning 8. Tredje sjikt med en tynn liner S.

  1. Tegn tredje lag i skissene som vi begynte  å tegne i undervisning 4. Du blir ferdig med 4 skissene.
  2. Tegn skissene (alle 3 lag) etter fotobildene:

Undervisning 9.

Samhandlingen mellom objekter i det samme laget og mellom de ulike lagene.

Metoder: * mellomrom mellom objekter og *kontrast mellom objekter. Tonerytmen.

Oppgave:Tegn tre situasjoner med trær og tre situasjoner med mennesker (eller flere). Bruk tre ulike verktøy og alle metodene du har lært.

.     

Diverse Group of People Community Togetherness Technology Sitting Concept

Undervisning 10

Skisse av byen i tre lag

Oppgave:velg et av fotografiene og analyser bildet og del det inn i tre lag slik du oppfatter det.Tegn første lag med en brush-penn, andre lag med lineren M og tredje lag med lineren S. Lykketil med skissen!

_MG_5951

D1HXD3 Didžioji Street, the main street in the old town in Vilnius, the capital of Lithuania.

I took this on Grensen in Oslo looking toward Oslo Domkirke (Oslo Cathedral).

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Share This: